Jak může JIRA + JIRA Agile + Tempo spolupracovat pro vás ještě lépe

01.07.2015 |  Atlassian produkty mohou být spolu ještě produktivnější

 

Přečtěte si další část příspěvku na téma zvýraznění agilních řešení pro JIRA a zjistěte ještě více, jak tato mohou ovlivnit váš vývoj nových řešení a produktů, profesionálních služeb vaší firmy a pomoci týmům vytvářet, zlepšovat a doručovat včas zadanou práci v rámci daného rozpočtu.

 

Přečtěte si, jak Tempo dále vylepšuje JIRA, a jak JIRA Agile dělá sledování času ještě snazší, jak  uvedené řešení pomáhají agilnímu plánování, vedení projektů a portfoliu finančního řízení být profesionálními službami pro každou firmu.

 

Skvělý produkt jako JIRA zaslouží výborná rozšíření/add-ons/plug-ins

Každý den se snažíme optimalizovat naší práci, řídit naše zdroje a sdílení znalostí. Pro produkt Tempo se v letošním roce zdvojnásobila produktová řada, po přidání Tempo Folio a Tempo Books k našim stávajícím oceňovaným řešením Tempo Timesheets a Tempo Planner. Společně je pak naše rodina řešení produktů JIRA pro projektové a procesní řízení plně optimalizována. Každé z našich řešení může být použito samostatně nebo v tandemu s jinými řešeními Tempo, která nabízí kompletní řešení odborných nástrojů a služeb pro úspěšné řízení podniků a na všech úrovních. Nasazení produktů řešení Tempo přidává stávajícím řešením JIRA vyšší hodnotu.

 

 

Sledování a spolupráce v rámci JIRA

Atlassian JIRA je softwarová plaforma pro sledování projektů a úkolů, která umožňuje uživatelům zachytit a uspořádat problémy, přiřadit práci a pomoci týmům udělat úkoly správně a včas. To může být těžké vysvětlit někomu, kdo není obeznámen s platformami podobnými JIRA. Současně je důležité pochopit JIRA a jeho základní terminologii, aby byly plně využity výhody JIRA pro sledování úkolů, nápadů a požadavků.

 

Atlassian JIRA nabízí organizacím transparentní a výkonné nástroje spolupráce, což je zásadní pro podporu produktivity v organizacích a podporu účinnosti spolupráce v prostředí charakterizovaném variabilními týmy a multitaskingem. Atlassian JIRA usnadňuje přivést ty správné členy teamu k účasti na řešení problémů, které nastanou. V základu JIRA podporuje sociální sdílení informací a podporuje spolupráci.

 

Rozsah aktivit dnešního podnikatelského prostředí se rychle mění. Technologie jsou stále rychlejší a chytřejší a jsou hnacím motorem rozvoje podnikání a posouvají jej vpřed. Vedení problémů v JIRA pomáhá firmám jednat včas a reagovat na to, co je nejdůležitější v daném okamžiku a udržuje vás v obraze a v kontaktu s tím, co se děje kolem vás tím, že umožňuje uspořádat problémy vášeho teamu a řídit jejich prioritu a výkon celého teamu. Kromě toho mohou JIRA administrátoři nastavit různá oprávnění v závislosti na roli uživatele v rámci organizace, aby více reflektovali zátěž daného teamu jako celku.

 

JIRA Agile je JIRA s plnou podporou agilní práce např. metodami SCRUM nebo KANBAN

Chcete-li zůstat informováni a schopni reagovat na měnící se požadavky trhu, musíte být flexibilní. Agilní metody se vyvinuly z potřeb pružnosti při plnění těkavých tržních podmínek a pro potřebu neustálého zlepšování. JIRA Agile poskytuje flexibilní plánování jak pro metodiku scrum, tak pro metodiku kanban podporující efektivitu a výkon prací.

 

Na každé úrovni, JIRA Agile pomáhá budovat a řídit týmy a řídí požadavky realisticky bezpečnějšími revizemi prostřednictvím iterací. S transparentním workflow, nezáleží na tom, zda jste přítomni v kanceláři nebo pracujete na dálku. Víte, co je důležité pro team a kdy jste k dispozici, protože všichni mají svůj podíl výsledcích teamu. Uživatelské rozhraní je intuitivní, s drag-and-drop funkcí a s filtry pro větší kontrolu nedodělků.

 

Tempo je řešením pro každého

Různé organizace mají různé motivace pro úspěch a čelí mnoha výzvám. Od počátku je cílem, aby řešení Tempo umělo vytvořit plně funkční projekt a správu portfolia řešení pro podniky všech velikostí a typů. Řešení Tempo jako sada agilních řešení je rozšířením pro odstranění slabých míst a pomáhající týmům sledovat pokrok, plán, a maximalizovat hodnotu v celém procesu řízení projektu. Třešničkou na dortu je, že Tempo nabízí okamžité výsledky, které mohou být rychle vyřešeny členy týmu.

 

Účinnost JIRA Agile při práci s trhem

Včasné uvádění produkce na trh je velkou výzvou pro manažerský tým, tedy sledování zdrojů a plánování kapacit, zadávání úkolů, sledování pracovního úsilí a celkového načasování. Informace v reálném čase jsou klíčové pro strategické rozhodování a plánování dopředu na základě současných a minulých informací. Synchronizace informací může být také výzvou. Komunikace a transparentnost jsou důležitými faktory pro úspěšnost každého vývojového týmu.

 

Základy Tempo jsou pro vývoj nových produktů přínosné z pohledu kvalitní produkce, řízení času a  udržení rozpočtu. To jsou informace jenž jsou klíčem k dosažení společných cílů je dobré je vizualizovat, a hned budete vědět, kde jsou zdroje plýtvání a kde je zapotřebí povzbuzování spolupráce nebo kontroly pracovních procesů po řízení zdrojů v reálném čase. Začněte tím, že budete sledovat čas na práci vykonanou pro zvýšení efektivity a lepší návratnosti investic. Dále byste se měli podle svých strategických cílů s realitou zaměřit na naplánování si procesu vývoje od základu, včetně rozsahu a nákladů projektu. Vývojový proces samotný vyžaduje kontrolu, a až se vám popodaří vaše jednotlivé kroky, iterace a programovou rozpracovanost doručit včas a podle lhůt, uvidíte sami. Tempo s JIRA znamená jedno centrální místo informací pro získání dalších informací pro další řízení vašich projektů.

 

 

Zcela nový způsob sledování hodnot v JIRA

Pokud se např. zabýváte prodejem nehmotných výrobků nebo profesionálních služeb, můžete opřít   hodnotu vykonané práce o data, o zúčtovatelné hodiny, o realizované úsilí vyjádřené vašimi zápisy, případně např. o dosažené prodeje a nebo o dasáhnuté výkonnostní cíle. Ještě větší výzvou je, pokud se snažíte importovat a exportovat data z vašeho řešení JIRA například mezi aplikacemi s cílem dokončit vaši fakturaci svým klientům. Je dobré mít přehled o svých zákaznících, jejich rozpočtech a stavu odpracovaných hodin na základě cenové tabulky v jednom software, může  vám to usnadnit život, ať jste nebo nejste manažerem. Manažeři a vedoucí teamů, kteří jsou zodpovědní za klientské projekty, věnují často málo pozornosti na samotné klienty, kteří chtějí, aby byli zapojeni do procesu a dostávali pravidelné kontroly stavu. Každý zákazník se liší od další ho klienta a je těžké mít dva stejné zákazníky, včetně toho, které informace vyžadují nebo v jaké formě. Další výzvou pro servisní firmy a teamy podpory je na úrovni týmu si položit otázku: jak dobře je váš projekt řízen a jak jeho členové tráví svůj pracovní čas?

 

Řešení Tempo a JIRA jsou navrženy tak, aby vyhovovala potřebám klientů pro řízení projektů. A to jak na organizační úrovni, kdy Tempo pomáhá podnikům všech velikostí. Nebo na střední úrovni řízení, kde můžete hlásit výsledky na práci vykonanou a převedenou/převoditelnou na mzdové výpočty, prognózy a vypočty či kalkulace návratnosti investic. Dále na úrovni projektu pro account manažery a pro vedení týmů. Tempo vám umožní spravovat vaš rozpočet pro klienta, sledovat data v reálném čase a podat zprávu o práci pro účtování na základě cenových plánů. Můžete si představit svoje zdroje a plán pro týmy, projekty a programy perfektně komplexně zvládnuté ve vašem případě v JIRA. Nastavte si své výkonnostní cíle a fakturační rezervu, pokud jde o zaznamenané hodiny ve výkazech, udržíte si tím své klienty šťastné. Vaši klienti mohou být zapojeni do procesu, od začátku do konce, ovšem podle vašich preferencí, díky jejich přístupu do JIRA a oprávnění v Tempo a přizpůsobitelným zprávám směřovaným např. automaticky na klienty.

 

Priority IT projektů založených na nákladech
Výhody a použití zdrojů k dosažení obchodních cílů

Nezáleží na tom, jestli jste členem malého start-upu/začínajícího podnikání nebo větší společnosti. Každý potřebuje zjednodušený a vizualizovaný proces workflow projektu. Přístup ke správným informacím v daném okamžiku v procesu projektů je zásadní pro členy každého týmu, aby mohli dokončit své úkoly. V každé společnosti se manažeři potýkají s možnostmi prioritizace, vizualizovace a správného přiřazování úkolů. Všechny jejich rozhodnutí musí být na základě informací v reálném čase sdělovány vertikálně i horizontálně v hierarchii společnosti k týmu vedení. Další vedoucí často pracují s distribuovanými týmy pracujícími v různých časových pásmech. Mnoho společností udržuje tyto informace a odpovědnost v několika tabulkách a sdílených dokumentech mimo JIRA s dávno překonanými možnostmi a rostoucími omezeními např. v podobě možné vypovídací hodnoty těchto dat nebo jejich přístupu k nim. To narušuje jejich schopnost plánovat dopředu, předvídat vývoj projektů, posunu v jejich oboru podnikání, plánech a nákladech vedených transparentně. Následně se stává obtížné vidět celek i detaily správně a včas.

 

Někteří lidé dávají přednost zobrazení jejich plánů pro dokončení úkolů vizuálně, zatímco jiní mohou chtít vidět aktivity krok za krokem v proudu dat. Ať tak či onak, Tempo vám nabízí možnost sledovat zaznamenané časy jednoduše uvnitř instance JIRA, plánování práce a zdrojů flexibilně vizualizované pro váš tým, projekty a pro přehled časových os a nedodělků pro řízení celkového rozsahu projektu, příjmů a nákladů pro každou i dílčí činnost, ale i pro větší celky projektů. Vídíte stav každé položky v životním cyklu projektu, můžete vidět, kdo pracuje na problémech právě nyní, zatímco jiní řídí rozpočet a časový rámec pomocí reálných dat pro dosažení strategických cílů díky reálným datům. Díky Tempo zákazník získá kus svojí paměti v hlavě pro jiné úkoly, ale zároveň se jeho nasazením přináší velké projekty včas a dle rozpočtu řízeného pomocí JIRA.

 

Zde přejděte pro nabídku produktů Atlassian a pro další informace o rodině řešení Atlassian JIRA a dalších možnostech produktů Atlassian.

 

Pro lokální podporu neváhejte kontaktovat odborníky na produkty Atlassian ve společnosti Onlio.

Pro další informace o novinkách Atlassian a JIRA sledujte web www.myJIRA.cz.

Jsme na LinkedIn sledujte nás www.linkedin.com/company/onlio nebo skupinu Atlassian komunita CZ & SK na url https://goo.gl/uZXYTX.

V případě dotazů se obraťte prosíme na obchod_zavináč_onlio.com nebo
na tel. ČR +420222744766 / tel. SR +421233889033 / atlassian_zavináč_onlio.com.

 

Za team Atlassian v Onlio,
Štěpán Martínek
senior marketing communications manager

Zpět